Ochrana súkromia

Zásady ochrany osobných údajov

Správca a rozsah osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba správcovi Reality AVILA s.r.o., Častkovce 589, 916 27 Častkovce, IČO 51791307 (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

  • meno a priezvisko
  • názov spoločnosti
  • adresa
  • e-mail
  • telefónne číslo

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti.

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail sú nutné spracovať za účelom obchodnej činnosti s poskytovateľom údajov. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

Osobné údaje môže spracovávať aj poskytovateľ webhostingu: WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 36 421 928, Register: Okresný súd Bratislava I, Vložka číslo: 63270/B

Inému spracovateľovi sa údaje z webovej stránky neposkytujú.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.  

Informácie o cookies

Čo sú to cookies?

Textové súbory minimálnej veľkosti obsahujúce nastavenia vybraných parametrov používaných na internetovom portáli. Sú uložené v priečinku na počítači / zariadení, ktorý používa internetový prehliadač. Používané sú pri opakovanej návšteve internetového portálu, alebo zobrazení web stránky, kedy môžu byť prehliadačom znovu načítané a odoslané na internetový portál. Používateľ internetového portálu, ktorý má v internetovom prehliadači povolené prijímanie a spracovanie súborov cookies a prehliada internetový portál / web stránku, tým súhlasí s použitím, spracovaním a ukladaním súborov cookies.

Aké cookies používame?

Na internetovom portáli používame cookies pre zlepšenie základných funkcií (napr. predvyplnenie formulárov, uloženie osobných nastavení, prihlásenie registrovaného používateľa a pod.) a cookies tretích strán poskytovateľov služieb ako napr. Google Analytics (napr. na sledovanie návštevnosti). Tieto služby sú použité na internetovom portáli, pretože ich považujeme za užitočné, bezpečné a slúžia k zlepšeniu použiteľnosti a ergonómie internetového portálu.

Ochrana údajov

Používanie súborov cookies a nakladanie s nimi na internetovom portáli je realizované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Nechcem používať cookies

Štandardné predvolené nastavenie väčšiny internetových prehliadačov umožňuje automatické prijímanie a spracovanie súborov cookies. V prípade požiadavky na nepoužívanie cookies je možné nastavenie zmeniť v nastaveniach internetového prehliadača. Nastavenie cookies je platné iba pre internetový prehliadač, v ktorom je nastavenie realizované. Zakázanie cookies pravdepodobne ovplyvní funkčnosť všetkých internetových stránok používajúcich cookies zobrazovaných v danom internetovom prehliadači.

Porovnaj ponuky

Porovnať